Αρχική

Πληροφορίες

Υπηρεσίες

Δείγματα

Επικοινωνία

"Κάθε διαφήμιση αποτελεί ένα μήνυμα το οποίο

είναι κωδικοποιημένο που έχει ως πομπό την επιχείρηση

και δέκτη το καταναλωτικό κοινό"

Σχεδίαση πολυσέλιδων εντύπων

Μελέτη, σχεδίαση - σελιδοποίηση πολυσέλιδων εντύπων καθώς και περιοδικών εκδόσεων, βιβλίων, εφημερίδων και καταλόγων.

Η σχεδίαση του layout, η σελιδοποίηση, η καλλιτεχνική επιμέλεια και σχεδίαση του εξωφύλλου, είναι μερικές από τις υπηρεσίες μας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά δείγματα από τις εργασίες μας για διάφορους πελάτες ή συνεργάτες μας.

Δείγματα εργασιών μας

Σχεδίαση / εξωμοίωση σε 3D των εργασιών

Η τρισδιάστατη απεικόνιση διαφόρων εργασιών όπως λογότυπα, εξώφυλλα περιοδικών, σελίδες με διαφημίσεις κ.α. χρησιμεύουν

στο να μπορεί ο κάθε πελάτης ή συνεργάτης να κατανοήσει τον "όγκο" της διαφήμισης του, να δει και άλλες πλευρές του εμπορικού

του λογότυπου ώστε να δει πως έχει και άλλους τρόπους χρήσης του και γενικά να κατανοήσει πως το υλικό που του παρέχουμε

καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα όλων των περιπτώσεων προώθησης και προβολής.

Μελέτη / Σχεδίαση / Φιλοξενία: Valtadoros ArtQuality ©2017

ΑΡΧΙΚΗ  |  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  |  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  |  ΔΕΙΓΜΑΤΑ  |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ